Zaštita privatnosti

ZAŠTITA PRIVATNOSTI TRIGLAV SKLADI D.O.O.

Poštovanje privatnosti pojedinaca, uključujući zaštitu osobnih podataka pojedinaca, za društvo Triglav Skladi d.o.o. (u daljnjem tekstu: društvo) uvijek je na prvom mjestu. Društvo se obavezuje štititi osobne podatke i osigurava sigurnost i povjerljivost. Pozivamo vas da se u nastavku detaljnije upoznate s informacijama o obradi svojih osobnih podataka.

1. PODACI O DRUŠTVU

Puni naziv:

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Sjedište:

Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Ured u Zagrebu:

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Porezni broj:

76205371

Matični broj:

5853915

Telefonski broj ureda u Hrvatskoj:

0800 6336 i +385 1 6395 672

Broj telefaksa ureda u Hrvatskoj:

+385 1 6395 675

Internetska stranica:

www.triglavskladi.si, www.triglavfondovi.hr

E-adresa:

info@triglavfondovi.hr

2. PRIKUPLJANJE I UPORABA OSOBNIH PODATAKA

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i obradu pojedinih osobnih podataka.

2.1 Kad prikupljamo vaše osobne podatke?

Društvo može prikupljati osobne podatke koje dobije od vas kad:

 • upotrebljavate našu internetski stranicu,

 • upotrebljavate naše internetske ili mobilne aplikacije,

 • sklapate poslovni odnos s društvom (pristupna izjava, ugovor o individualnom upravljanju imovinom),

 • nas zamolite za informacije,

 • proslijedite pohvalu i pritužbu,

 • se naručite na obavijesti društva,

 • želite postati ili ste korisnik usluga koje osigurava društvo,

 • sudjelujete u nagradnim igrama koje (su)organizira društvo,

 • nastupe drugi slučajevi određeni ovom politikom.

Detaljnije informacije o obradi osobnih podataka u vezi s upravljanjem investicijskim fondovima i financijskom imovinom i s tim povezanim uslugama objavljene su u poglavlju Upravljanje financijskom imovinom i osobni podaci.

2.2 Prilikom posjeta internetskoj stranici

Internetska stranica društva www.triglavfondovi.hr javno je dostupna i namijenjena uporabi te informiranju šire javnosti, a omogućuje također uporabu drugih funkcionalnosti.

Posjetitelji internetske stranice mogu se slobodno odlučiti kad se i na koji način žele obratiti društvu (telefonski, elektroničkom poštom, aplikacijama, internetskim obrascima, običnom poštom ili osobno u sjedištu društva) i koje besplatne interaktivne alate (npr. informativne izračune) će upotrebljavati. Prilikom uporabe besplatnih interaktivnih alata korisnike nije moguće identificirati.

Društvo podatke u vezi s posjetom internetskoj stranici upotrebljava u sljedeće svrhe:

 • obavještavanje o našim uslugama, proizvodima i drugim važnim informacijama (poslovanje, natječaji, događanja itd.),

 • upravljanje odnosima s postojećim klijentima i osiguravanje izabranih usluga,

 • tehničko održavanje i razvoj internetske stranice i usluga društva,

 • u druge svrhe navedene u politici privatnosti.

Prilikom posjeta internetskoj stranici društva poslužitelj automatski prikuplja detalje o vašem posjetu i to:

 • IP-adresu,

 • URL-adresu internetske stranice s koje ste pristupili našoj internetskoj stranici,

 • postavke preglednika,

 • sadržaje kojima pristupate na internetskoj stranici društva,

 • datum pristupa i trajanje posjeta internetskoj stranici društva.

Na internetskim stranicama različitih voditelja osobnih podataka možete naići također na pojam »kolačići«, o kojima možete više saznati na poveznici Kolačići i koji su sastavni dio ove politike. Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina internetskih stranica u korisničke uređaje kojima korisnici pristupaju internetu pohranjuje u svrhu prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici upotrijebili prilikom pristupa. Posjetitelj odnosno korisnik internetske stranice može sam pohranjivati, ograničiti ili onemogućiti kolačiće. Kolačići su namijenjeni osiguravanju boljeg korisničkog iskustva na internetskim stranicama jer bilježe pojedinčeve interese, preferencije i njegova iskustva te poboljšavaju učinkovitost traženja informacija, pri čemu korisnika nije moguće identificirati.

2.3 Prilikom ispunjavanja internetskih obrazaca

U internetskim obrascima obično su navedeni osobni podaci koji su društvu potrebni kako bi osiguralo tražene informacije, pomoć ili uslugu.

Na internetskoj stranici društva dostupni su sljedeći internetski obrasci u kojima možemo, osim podataka iz gornje točke ove politike privatnosti, prikupljati i obrađivati podatke kao što je navedeno u popisu:

Područje

Podaci o pojedincu osim podataka iz gornje točke

 

Svrha obrade podataka

Prijava na e-novosti (Budite obaviješteni)

Ime i prezime, IP-adresa, elektronička adresa za obavještavanje ako je iz nje moguće identificirati pojedinca

Osiguravanje informiranosti u skladu s izraženim interesima

Upiti

 

Ime i prezime, telefonski broj, IP-adresa, elektronička adresa za obavještavanje ako je iz nje moguće identificirati pojedinca, sadržaj poruka

Uspostavljanje kontakta s financijskim savjetnikom u vezi s pokazanim interesom

Informativni izračun

Elektronička adresa

Osiguravanje informacija u vezi s financijskim interesima pojedinca

Prijenos e-gradiva

Elektronička adresa, IP-adresa, ime i prezime, svrha štednje

Osiguravanje informacija u vezi s financijskim interesima pojedinca

2.4 Uporaba internetskih aplikacija

Ako ste korisnik internetskih aplikacija društva, o vama možemo prikupljati također druge osobne podatke koji su nam potrebni za djelovanje navedenih internetskih aplikacija, osiguravanje pristupa našim uslugama i osiguravanje pristupa informacijama u vezi s uslugama koje upotrebljavate (pristup investicijskom fondu ili kombinaciji ulaganja, uvid u stanje ulaganja, uplata i isplata sredstava i slično).

Društvo upravlja internetskom aplikacijom Moj račun, te prikuplja i obrađuje podatke kao što slijedi u nastavku.

Internetski portal Moj račun namijenjen je svima koji žele ispuniti pristupnu izjavu (sklopiti ugovor) za pristup uzajamnim fondovima u upravljanju društva ili već ulažu u Triglav uzajamne fondove i žele pratiti stanje svojih ulaganja.

Društvo u sklopu internetske aplikacije Moj račun obrađuje sljedeće osobne podatke:

 • podatke prilikom registracije (ime i prezime, adresa, elektronička adresa, zaporka),

 • podatke prilikom prijave (elektronička adresa, adresa, zaporka, porezni broj i podaci o digitalnoj potvrdi),

 • podatke u vezi s pristupnim izjavama investicijskih fondova i ostalih proizvoda,

 • podatke o stanju ulaganja u uzajamne fondove i transakcijama te

 • podatke o uporabi internetske aplikacije (IP-adresa, sat i datum pristupa…).

S upotrebom internetskog portala Moj račun možete se upoznati na internetskoj stranici Moj račun.

2.5 Uporaba mobilnih aplikacija

Ako ste uporabnik mobilnih aplikacija Društvo o vama sakuplja osobne podatke, koji su nam potrebni za djelovanje svih funkcionalnosti aplikacija. Mobilne aplikacije namijenjene su ulagačima i uporabnicima, koji žele do informacija i/ili podataka o svojem portfelju dostupati preko svog mobilnog telefona.

Društvo u sklopu mobilnih aplikacija obrađuje slijedeće osobne podatke:

 • podatke uz registraciju (ime i prezime, porezni broj, elektronski naslov, korisničko ime i telefonski broj),
 • podatke uz prijavu (korisničko ime, geslo),
 • podatke u vezi sa pristupnim izjavama investicijskih fondova i ostalih produkta,
 • podatke o stanju portfelja u uzajamnim fondovima i podatke o transakcijama,
 • podatke o predanim e-narudžbama (prenosi, jednokratna SEPA DD,…) te
 • podatke o uporabi web aplikacije (IP naslov, uro i datum pristupa, …).

Sa uporabom aplikacije možete se upoznati u uvjetima uporabe mobilne aplikacije Triglav Skladi, koji su dostupni u okviru pojedine mobilne aplikacije.

2.6 Uporaba elektroničke pošte

Pojedinci mogu društvu, odnosno na elektroničke adrese objavljene na našoj internetskoj stranici slati elektroničke poruke. U tom slučaju možete sami odlučiti koje nam osobne podatke želite povjeriti. Društvo će vašu elektroničku adresu i elektroničke poruke obrađivati u skladu sa sadržajem vaše elektroničke poruke i uz uvažavanje vrste i prirode međusobnog odnosa.

2.7 Uporaba telefona

Društvu se možete obratiti i telefonski, a nazvati vas mogu također zaposlenici ili financijski savjetnici društva ako je to potrebno za provođenje poslovnog odnosa odnosno u druge svrhe ako ste dali privolu.

2.8 Videonadzor u poslovnim prostorijama društva

U svrhu zaštite osoba i imovine društva poslovne su prostorije društva pod videonadzorom. U tom će slučaju biti na vidljivom mjestu obavijest da se provodi videonadzor. U vezi sa snimanjem prikupljamo sljedeće podatke: videosnimku pojedinca te datum, vrijeme i mjesto nastanka snimke.

2.9 Nagradne igre

Ako sudjelujete u nagradnoj igri koju organizira ili u kojoj kao sponzor sudjeluje društvo te ste u prijavi za sudjelovanje u nagradnoj igri odnosno na događanju poslali svoje osobne podatke, društvo može vaše podatke obrađivati kao samostalni voditelj zbirke osobnih podataka ili kao zajednički voditelj zbirke osobnih podataka s organizatorom odnosno drugim osobama s kojima sudjeluje u provedbi nagradne igre odnosno događanja.

Vaše osobne podatke obrađujemo najprije u svrhu provedbe nagradne igre odnosno događanja i dodjele nagrada na temelju vaše privole prilikom prijave na sudjelovanje u nagradnoj igri odnosno pojedinom događanju.

Društvo može vaše osobne podatke obrađivati također u druge svrhe ako ga na to obvezuje zakon ili ste dali privolu.

Ako ste u nagradnoj igri dobili nagradu koja premašuje vrijednost od 42 EUR koju isplaćuje društvo ili ste u jednoj godini od društva primili više nagrada čija ukupna vrijednost premašuje 84 EUR, društvo vaše podatke obrađuje također u svrhu akontacije poreza na dohodak te ih u skladu s obvezama iz Zakona o porezu na dohodak prosljeđuje nadležnom poreznom tijelu.

2.10.  Snimanje i fotografiranje na događajima u organizaciji društva 

Robnu marku Triglav Skladi jačamo organiziranjem različitih stručnih i drugih događanja u okviru kojih može doći do obrade osobnih podataka sudionika.

Prva obrada osobnih podataka može nastupiti već prilikom prijave sudionika na događaj ako je predviđena prijava. Stoga prilikom sastavljanja prijavnica vodimo brigu o tome da zahtijevamo samo one podatke koji su nam od sudionika potrebni za provedbu događaja. Pojedinac može nakon prijave na događaj i u bilo kojem trenutku prije završetka događaja obavijestiti društvo da ne želi biti fotografiran ili snimljen na način da bude središnji motiv snimke ili fotografije.

Svaki pojedinac koji prisustvuje većem (ili javnom) događaju koji organizira tvrtka treba biti svjestan da na takvom događaju postoji veća vjerojatnost da bude snimljen ili fotografiran. Nakon takvih događaja možemo objaviti (foto)reportažu o nastalom događaju, koja uključuje pojedinca, pri čemu nastojimo da pojedinac nije središnji motiv snimka. Prije izvedbe takvog događaja uvijek obznanimo obavijest o tome da će na događaju biti prisutan fotograf (odnosno da će biti sniman ako bude prisutan snimatelj). Ako ne želite biti fotografirani na način da budete središnji motiv snimke ili želite da se objavljena fotografija na kojoj ste vi središnji motiv snimke ukloni ili ako se ne želite pojaviti u kadru, molimo da nas o tome čim prije obavijestite na elektroničku adresu dpo@triglavskladi.si. U svrhu objavljivanja fotogalerije događaja (ili videozapisa) društvo obrađuje fotografije (ili videozapise) u bazama podataka koje uspostavlja, vodi i održava u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka te ih čuva pet godina od njihova nastanka.

2.11 Uporaba podataka u svrhu marketinga

Društvo može upotrebljavati podatke o osobnom imenu, adresi prebivališta ili boravišta i elektroničkoj adresi pojedinaca, koje je prikupila iz javno dostupnih izvora ili u okviru obavljanja djelatnosti, također u svrhu pružanja svojih proizvoda i usluga. Pojedinac može u svakom trenutku pisano zatražiti da društvo trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove osobne podatke u svrhu izravnog marketinga.

Ako ste dali privolu, društvo može vaše osobne podatke obrađivati u svrhu za koju ste dali privolu. To uključuje prodaju usluga i proizvoda skupine Triglav.  

Ako ste to dopustili, vaše osobne podatke možemo upotrebljavati također u svrhu profiliranja klijenata i njihove segmentacije u različite ciljne skupine i u svrhu izravnog marketinga, pri čemu imate uvijek mogućnost zatražiti da vaše osobne podatke prestanemo obrađivati u navedene svrhe.

Izravni marketing proizvoda i usluga obuhvaća slanje pošte na vašu kućnu adresu, slanje elektroničkih poruka na vašu elektroničku adresu i pozive na dostavljeni telefonski broj, slanje poruka u okviru različitih digitalnih društvenih mreža ako ste prilikom davanja privole proslijedili također podatak o svojem profilu na društvenim mrežama poput Facebooka, Twittera, Instagrama itd. Uporaba podataka u svrhu marketinga obuhvaća također segmentaciju pojedinaca u ciljne skupine, na primjer s obzirom na starost, spol ili druge osobne okolnosti, u svrhu oblikovanja i slanja usmjerenih marketinških poruka te za izradu marketinških profila pojedinca i na toj osnovi provođenje personaliziranog marketinga proizvoda i usluga.

U svrhu prosljeđivanja e-poruka, provođenja kampanja, praćenja njihove uspješnosti i s tim povezanog vođenja zbirke podataka primatelja takvih poruka upotrebljavamo dvije usluge u oblaku:

 • Net-Results, https://www.net-results.com/, ponudnika Forward I.T. Solutions, LLC dba Net-Results (“Net-Results”), 1738 Wynkoop Street, Suite 201, Denver, CO 80202 USA.

Mrežna platforma osigurava poštivanje odredbi GDPR-a u svojim Općim uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti. Kao dio korištenja ovih usluga, osobni podaci prenose se i pohranjuju u SAD-u, pri čemu pružatelj usluga udovoljava standardnim ugovornim klauzulama pripremljenim na prijedlog Europske komisije, a koji omogućava prijenos podataka u SAD-u u skladu s europskim zakonodavstvom.U svrhu prosljeđivanja e-mailova, provođenja promocija, praćenja njihove uspješnosti i s njima povezanog upravljanja bazom primatelja ovih poruka za investitore krovnog fonda ALTA, koristimo CRM ONE alat pružatelja usluga - društva ONE storitve d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, s kojim imamo zaključen ugovor o obradi osobnih podataka.

Također provodimo određene aktivnosti povezane s marketinškim svrhama u skladu sa svojim legitimnim interesima kad je glavna svrha poslovna komunikacija u vezi s vašim upitima te pružanje čim boljeg korisničkog iskustva našim ulagačima i klijentima, obavještavajući ih o događanjima na financijskim tržištima te im cijelo trajanje poslovnog odnosa nudimo mogućnost investicijskog savjetovanja pomoću komunikacijskih kanala, čije podatke pojedinac prosljeđuje društvu (npr. telefonski broj).

3. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM I OSOBNI PODACI

Ako želite u društvu pristupiti ili ste već pristupili štednji u investicijskom fondu odnosno sklopili ugovor o individualnom upravljanju financijskom imovinom, takvu uslugu možemo provoditi jedino obradom vaših osobnih podataka. To radimo brižljivo i samo u onoj mjeri koja je potrebna za postizanje zakonite svrhe obrade osobnih podataka, na primjer pristupanje investicijskom fondu, prelaženje između investicijskih fondova, uplata ili isplata novčanih sredstava i slično, pri čemu obradu osobnih podataka ne možemo izbjeći.

Podatke koje ste nam povjerili prilikom sklapanja odnosno tijekom provođenja naših usluga obično upotrebljavamo samo u tu svrhu. Ovisno o okolnostima navedene podatke moramo ponekad upotrebljavati također u druge svrhe, na primjer tijekom upravljanja investicijskim fondovima i individualnom financijskom imovinom, ali jedino kad imamo odgovarajuću pravnu osnovu. Takve druge svrhe obrade vaših podataka obično proizlaze iz posebnih obveza koje ima društvo na temelju odredbi lokalnog zakonodavstva, na primjer pri sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, izvještavanja nadzornim tijelima, tijelima kaznenog progona, poreznim i upravnim tijelima i slično.

Pribavljanje osobnih podataka

Osobne podatke pribavljamo uglavnom od vas u okviru pristupa investicijskim fondovima ili individualnog upravljanja imovinom, u određenim slučajevima možemo ih pribaviti također od drugih pravnih i fizičkih osoba ili državnih tijela. U slučajevima koje određuje Zakon o investicijskim fondovima i društvima za upravljanje, pojedine podatke smijemo pribaviti također od državnih tijela koja njima raspolažu ako su nam potrebni za provođenje ugovornih ili zakonskih obveza.

U okviru obavljanja svoje djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke, kao što su: prezime i ime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta, spol, porezni broj, porezni ured, porezna ispostava, država boravka, domicilna država, država rezidentnosti za porezne svrhe, podaci o osobnom dokumentu (vrsta, broj, datum izdavanja, izdavatelj), adresa za obavještavanje (ako je drugačija od adrese prebivališta), klijentova djelatnost, broj tekućeg računa, politička izloženost, podaci o ovlaštenicima za zastupanje, podaci o i u vezi s financijskim računima na temelju valjanih propisa za osiguravanje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i FATCA-e te valjanih propisa u vezi s automatskom izmjenom podataka na području oporezivanja (CRS).

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU OPRAVDANIH I LEGITIMNIH INTERESA

U društvu osobne podatke u određenim slučajevima obrađujemo također radi zaštite opravdanih i legitimnih interesa, kao što su:

 • osiguravanje sigurnosti mreže i informacija, tj. mogućnosti mreže ili informacijskog sustava da na određenoj razini povjerenja spriječi slučajne događaje, nezakonita ili zlonamjerna djela koja ugrožavaju pristup, autentičnost, cjelovitost i povjerljivost pohranjenih ili prenesenih osobnih podataka te sigurnost s time povezanih usluga koje nude ili su dostupne na tim mrežama i sustavima (sprječavanje neovlaštenog pristupa informacijskim sustavima društva, odaziv na računalne sigurnosne incidente),

 • ostvarivanje vlastitih pravnih zahtjeva protiv pojedinaca pred sudom,

 • sprječavanje i otkrivanje unutarnjih prijevara i drugih kršenja,

 • u svrhu zaštite i osiguranja imovine i zaposlenika u društvu od prijetnji i nasilja i sličnih slučajeva kad bez obrade osobnih podataka pojedinaca društvo ne bi moglo ostvariti vlastite legitimne interese i prava koja u skladu sa zakonodavstvom uživa, što uključuje također provođenje videonadzora poslovnih prostorija,

 • poboljšanje i nadogradnja usluga i proizvoda društva,

 • provođenje unutarnjih upravnih potreba društva.

U slučajevima kad bi to moglo ugroziti interese pojedinog postupka koji se provodi ili onemogućiti postizanje svrhe zbog koje je pojedina obrada osobnih podataka uvedena, društvo može osobne podatke za iznad navedene svrhe obrađivati također bez znanja pojedinca na kojeg se podaci odnose.

5. KATEGORIJE KORISNIKA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke u pravilu ne prosljeđujemo trećim osobama. Povremeno društvo mora vaše osobne podatke proslijediti određenim vanjskim korisnicima ako oni pokažu legitimni interes za dobivanje vaših podataka. Takvi su korisnici uglavnom različita državna tijela koja vaše osobne podatke trebaju u okviru službenih postupaka koje vode, ali i pojedinci ako pristup podacima zatraže na sudu ili pokažu drugu odgovarajuću pravnu osnovu.

Za pojedine dijelove obrade osobnih podataka angažiramo ugovorne izvršitelje obrade koji obavljaju dio usluga u naše ime, pri čemu s takvim ugovornim izvršiteljima obrade osobnih podataka sklopimo odgovarajući zakoniti ugovor o obradi osobnih podataka kojim ih obvezujemo na isti standard zaštite osobnih podataka kao što bi takve izdvojene dijelove obrade osobnih podataka provodili sami. Istovremeno takvi ugovorni izvršitelji obrade podatke obrađuju jedino u svrhu izvršavanja ugovornih obveza i ni u jednu drugu svrhu, a također ih ne smiju upotrebljavati u vlastite svrhe ili svrhe trećih osoba. Među ugovorne izvršitelje obrade uvrštavaju se upisna mjesta, skrbnik imovine, isporučitelj programske opreme, administratori informacijskih sustava i internetskih stranica društva, suradnici na području digitalnog marketinga, revizori, tiskati, ponuditelji usluga arhiviranja podataka i slične kategorije korisnika.

6. ČUVANJE PODATAKA

Vaše ćemo podatke čuvati za razdoblje potrebno za ispunjavanje svrhe navedene u ovoj politici privatnosti, osim ako je dulje razdoblje pohranjivanja potrebno ili dopušteno u skladu sa zakonom. 

Vaše osobne podatke, koje obrađujemo na temelju vaše privole i u svrhu određenu privolama, čuvamo do vašeg opoziva privole ili vašeg prigovora u vezi s obradom.

7. TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI

U društvu provodimo fizičke, organizacijske i tehničke mjere za zaštitu podataka od gubitka, krađe, neovlaštene primjene, otkrivanja, uništavanja ili mijenjanja. Vaše podatke štitimo u skladu s valjanim zakonodavstvom i internim aktima koji uređuju čuvanje i zaštitu osobnih podataka te područje informacijske sigurnosti.

Svi zaposlenici u društvu, ugovorni izvršitelji obrade i druge osobe kojima ste dali osobnu privolu ili drugu pravnu osnovu za obradu imaju obvezu čuvati povjerljivost vaših podataka te ih ne smiju otkrivati osobama koje nemaju odgovarajuću osnovu za obradu vaših osobnih podataka.

U poslovnim prostorijama u kojima se nalaze nosači osobnih podataka, strojna i programska oprema brižljivo provodimo mjere čuvanja koje neovlaštenim osobama onemogućuju neovlašteni pristup osobnim podacima.

Provodimo, pregledavamo i održavamo prikladne sigurnosne postupke koji odgovaraju najnovijem stanju tehnike, standarda i prakse za zaštitu podataka. Mreža je zaštićena sustavom zaštitnog zida.

Internetske aplikacije društva dostupne su jedino prilikom prijave pomoću individualne korisničke zaporke odnosno digitalne potvrde.

8. OSTVARIVANJE PRAVA U VEZI S OSOBNIM PODACIMA

Pojedinac može u svakom trenutku privremeno ili trajno povući svoju privolu za obradu osobnih podataka ili zatražiti prestanak uporabe svojih osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Opoziv privole ne utječe na legitimnost obrade koja se na temelju privole provodila do opoziva.

Pojedinac može zatražiti pristup, dopunu, popravak, ograničenje obrade, prijenos ili brisanje osobnih podataka ili može podnijeti prigovor protiv obrade osobnih podataka koji se obrađuju u vezi s njim pisanim zahtjevom koji pošalje na adresu: Triglav Skladi d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ili adresa ureda u Zagrebu Triglav Fondovi d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb i na elektroničku adresu: dpo@triglavskladi.si

Pojedinac koji smatra da društvo obrađuje osobne podatke u vezi s njim u suprotnosti sa zakonodavstvom može podnijeti pritužbu Povjereniku za informiranje.

9. OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Eventualna pitanja u vezi s ovom politikom, primjedbe, komentare i zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi s obradom svojih osobnih podataka možete proslijediti ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka u društvu. Ovlaštena osoba dostupna je na elektroničkoj adresi: dpo@triglavskladi.si ili običnom poštom na adresi Triglav Skladi d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ili Triglav Fondovi d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb s naznakom »za DPO«.

Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem vremenu.

10. AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti možemo povremeno ažurirati. Svaki će put valjana inačica politike privatnosti biti objavljena internetskoj stranici www.triglavfondovi.hr te vam preporučujemo da je redovito pratite.

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo